Випуск 7

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

 1. Гаїна Н. І., Процак Т. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ПОПЕРЕЧНОГО ВІДДІЛУ ОБОДОВОЇ КИШКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
 2. Городиловська М. І.
  ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЕОЗИНОФІЛЬНОГО ЕЗОФАГІТУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
 3. Гресько М. Д., Дорош А. І., Паневник Т. Р., Гаврильчук О. О.
  ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ
 4. Гресько М. М., Стасишена О. В., Колібаба С. В.
  СУЧАСНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ
 5. Жураківська О. Я.
  СТАНОВЛЕННЯ НЕЙРОН-ГЛІО-КАПІЛЯРНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ У ВЕНТРОМЕДІАЛЬНОМУ ЯДРІ ГІПОТАЛАМУСА В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
 6. Ігошина А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ТА КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ТОКСИЧНІЙ ТА ТОКСИКО-ГІПОКСИЧНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЯХ ВНАСЛІДОК ОТРУЄННЯ МЕТАНОМ ТА МОНООКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ
 7. Молчанова О. В.
  ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ОЦІНКИ РОЗЛАДІВ УМОВНОПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ ПРИ ГЕНІТАЛЬНОМУ ЕНДОМЕТРІОЗІ
 8. Ніколенко О. Ю.
  ВПЛИВ ДВОРАЗОВОГО ЗАПИЛЕННЯ НА РОЗВИТОК ПОРУШЕНЬ В ІМУННІЙ ТА ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНІЙ СИСТЕМАХ У ЩУРІВ ІЗ МОДЕЛЛЮ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
 9. Павлович Л. Б., Маслянко В. А., Білоус І. І.
  ВАЗОМАГ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
 10. Процак Т. В., Гаїна Н. І.
  ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ПЕРІОДІВ ОНТОГЕНЕЗУ
 11. Башеєв В. Х., Терен Т. І., Костінський І. Ю.
  МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДООПЕРАЦІЙНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕЗЕКТАБЕЛЬНИЙ РАК ОБОДОВОЇ КИШКИ
 12. Герич І. Д., Фусс Ю. О.
  ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБИ МІНОРА У ХВОРИХ З ГНІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШКІРИ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

 1. Дудко О. Г.
  ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ»
 2. Семкович Я. В.
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

 1. Ровінський О. О., Геруш О. В., Горошко О. М., Гудзь Н. А.
  РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО СПЕЦІАЛІСТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

БІОХІМІЯ

 1. Григор’єва Н. П., Лопушинська І. В., Мещишен І. Ф.
  СЕЗОННІ ЗМІНИ ВМІСТУ ПРОДУКТІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ У НИРКАХ ЩУРІВ
 2. Міськів В. А.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ У ЩУРІВ 24-МІСЯЧНОГО ВІКУ ТА ЙОГО ПЕРЕБУДОВА НА 42 ТА 56 ДОБУ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ