Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Пекліна Галина Петрівна, доктор медичних наук, професор

 

Заступник головного редактора:

Бачеріков Валерій Анатолійович, кандидат хімічних наук, доцент

 

Склад редакційної колегії:

Антіпов М.Г., к.м.н., доцент;

Бочаров В.А., д.м.н., професор;

Венгер Г.Ю., д.м.н., професор;

Галина І.В., д.м.н., професор;

Гоцуляк Л.О., д.б.н., професор;

Дєньга О.В., д.м.н., професор;

Єршова-Бабенко І.В., д.філ.н., професор;

Зубкова Л.П., д.м.н., професор;

Кевра М.К., д.м.н., професор (Мінський медичний інститут, м. Мінська, Республіка Білорусь);

Ковальова Л.М., д.м.н., професор;

Колоденко В.О., д.м.н., професор;

Кушнір С.М., д.м.н., професор (Тверська державна медична академія, м. Твер, Російська Федерація);

Лобенко А.О., д.м.н., професор, академік АМН України;

Ніколаєва Н.Г., д.м.н., професор;

Павленко О.В., д.м.н., професор;

Пахлеванзаде Аліреза, д.м.н.;

Сердюк В.В., д.м.н., професор;

Хорошилкіна Ф.Я., д.м.н., професор (Московський державний медико-стоматологічний університет,                                         м. Москва, Російська Федерація).