Випуск 5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

 1. Бєліков О. Б., Рощук О. І.
  ПРИЧИНИ ВТРАТИ ЗУБІВ У ХВОРИХ НА КИСЛОТОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
 2. Дзевульська І. В., Маліков О. В., Бондарець Д. В.
  ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ У ВИВЧЕННІ АКРОМЕГАЛІЇ
 3. Мордык А. В., Пузырева Л. В.
  КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
 4. Полянська О. С., Гулага О. І., Москалюк І. І., Вовчок Т. С., Колесник М. І.
  ПОРУШЕННЯ РИТМУ: ЦИРКАДНІСТЬ ШЛУНОЧКОВИХ ЕКСТРАСИСТОЛ

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

 1. Горачук В. В.
  ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 2. Знаменська М. А., Слабкий Г. О.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
 3. Кулемзина Т. В., Красножон С. В., Криволап Н. В.
  ЗДОРОВЬЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА: АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 4. Северин Г. К.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

 1. Булатов Р. М., Малкова Т. Л.
  ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСПЕРИДОНА И 9-ГИДРОКСИРИСПЕРИДОНА В МОЧЕ
 2. Смелянская М. В., Кашпур Н. В., Перемот С. Д., Волянский А. Ю.
  ПРИМЕНЕНИЕ БИОАНАЛИЗАТОРА AGILENT 2100 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВОГО СОСТАВА ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ВАКЦИН
 3. Хоменко В. Г.
  ВЛИЯНИЕ ЭНОМЕЛАНИНА НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ НА ФОНЕ ИНТОКСИКАЦИИ ХЛОРИДАМИ МЕТАЛЛОВ