Випуск 8

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

 1. Булик Т. С.
  ПРОФІЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ ІЗ ОЖИРІННЯМ
 2. Ключникова А. І., Лісяний М. І.
  РОЛЬ РІЗНИХ СУБПОПУЛЯЦІЙ ІМУННИХ КЛІТИН В ПРЕЗЕНТАЦІЇ АНТИГЕНІВ ТА ФОРМУВАННІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
 3. Кукуруза Г. В., Кирилова О. О., Цилюрик С. М.
  ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ДАУНА, В ПРОГРАМАХ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ
 4. Рогожкина Е.А., Грошилин В.С., Заика В.Г.
  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН
 5. Khomych N. N., Yavorskyi A. V., Kuzniak L. V.
  EFFECTIVENES OF DEXAMETHASONE IN MANAGEMENT OF PAIN AND INFLAMMATION AFTER CYSTECTOMY OF MAXILLARY RADICULAR CYSTS
 6. Щербина И. Н., Плахотная И. Ю., Липко О.П,
  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ МИКРОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
 7. Щербина М. О., Граділь О. Г.
  СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОВАРІАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

 1. Коваленко Н. М., Матвеев С. В.
  СКРИНИНГ-МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
 2. Таран В. В.
  АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІНФЕКЦІЇ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

БІОХІМІЯ

 1. Гречана О. В.
  АМІНОКИСЛОТНИЙ АНАЛІЗ СИРОВИНИ MEDICAGO FALCATA L. SUBSP. ROMANICA (PRODAN) O. SCHWАRZ & KLINK
 2. Маркина Э. Л.
  УСТРАНЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ ФЛОТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛИЕВЫХ СОЛЕЙ ЖИРНЫХ КИСЛОТ